Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

Παράξενοι αυχένες-λαιμοί!

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν δίνουν μεγάλη προσοχή στο λαιμό των άλλων ανθρώπων. Αλλά αν θα κοιτάξετε προσεκτικά θα δείτε ότι κανένας λαιμός δεν είναι ίδιος. Μερικοί άνθρωποι έχουν μακριούς λαιμούς, ενώ άλλοι όχι. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να είναι ελκυστικοί ή λιγότερο ελκυστικοί, ανάλογα με το τι σας αρέσει. Δείτε μερικά παράξενα παραδείγματα...
 
In English Most people do not pay much attention to the throat of others . But if you look closely you see that no neck is not the same . Some people have long necks , while others do not . In any case can be attractive or less attractive , depending on what you like . See some examples ... strange

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου