Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Ο πύργος του Αϊφελ από διαφορετική γωνία!


Μας την έστειλε ο φίλος Κωνσταντίνος Κ.

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Η φωτογραφία της ημέρας!