Σάββατο, 11 Αυγούστου 2012

Αρχαίες Πόλεις όπως φαίνονται από το Διάστημα

Excavations in the habitats of Maya civilization

Teotihuacan, Mexico

Chako Canyon, New Mexico
Excavations in the habitats of Maya civilization
Abu Simbel temples, Egypt
Easter Island, Pacific Ocean
Yucatán, Mexico
Colosseum, Rome - Italy
Stonehenge, United Kingdom
Chichen Itza, Mexico
Utah
Angkor Wat, Cambodia
Machu Picchu, Peru

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου