Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

14 πιο καταπληκτικές εικόνες από δορυφόρο

Ayers Rock (Uluru), AustraliaEarth City Lights


Fritzler Corn Maze, Colorado


Grand Canyon


Hawaiian Islands


Malosmadulu Atolls, Maldives


Mount St. Helens, Washington


Niagara Falls


The Nile River


Noah΄s Ark Site?


Palm Island, Dubai, United Arab Emirates


The Great Pyramid, Giza, Egypt


Ground Zero, New York City – Sept 12, 2001


Tsunami strikes the coast of Sri Lanka

 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου